Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2009. január 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok
 2. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. február 3., kedd-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Kivitelező megbízása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. február 25., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása, a rendelet-tervezetelfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segély kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. március 5., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szennyvízhálózat üzemeltetése Előterjesztő: polgármester
 2. Szolgáltatási díjak megállapítása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. március 25., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beruházásokról, fejlesztésekről tájékoztató Előterjesztő: polgármester
 2. Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló Előterjesztő: falugondnok
 3. Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása Előterjesztő: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. április 1., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Falugondnoki gépjármű beszerzése Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. április 8., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. április 23., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések pályázatán való részvétel megtárgyalása Előadó : Kiss Ferenc polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. május 13., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló Előterjesztő: falugondnok
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. május 20., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Kiss Ferenc polgármester foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségevétkes megszegése miatt indított fegyelmi ügyben érdemi döntés meghozatala Előterjesztő: levezető elnök

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. május 27., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Petőfi és Kossuth utca aszfaltozása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. június 15., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Önkormányzat épületének, fűtésének korszerűsítése érdekében pályázat benyújtása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. június 25., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok
 2. Szociális segély kérelmek elbírálása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. június 29., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Körjegyzőségi alapító okirat elfogadása Előterjesztő: körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. július 15., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szociális nyári gyermekétkeztetés Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. szeptember 9., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Pályázat benyújtása EU önerőalap elnyerésére Előadó: dr. Takács András körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. szeptember 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2009. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása,elfogadásaElőterjesztő: polgármester
 2. Pályázatokról tájékoztatóElőadó: polgármester
 3. F. hó folyamán - a meghívó kiküldéséig - készült írásbeli előterjesztésekmegtárgyalása Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. október 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2010. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Írásbeli előterjesztések megvitatása
 4. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. november 27., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az önkormányzat 2009. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szólóbeszámoló megtárgyalása Előterjesztő: polgármester
 2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. december 2., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. 2010. január 1-től hatályos önkormányzati szakfeladatrend elfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. 2010. január 1-től hatályos körjegyzőségi szakfeladatrend elfogadása, körjegyzőségialapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. december 9., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szabadság utca és Fő utca mellékágának köveztetése. Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. december 16., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója Előadó : elnök
 2. A helyi Víziközmű Társulat Elnökének tájékoztatója Előadó : elnök
 3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előterjesztő: ÜB elnöke
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2009. december 16., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ