Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2015. január 14., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. „Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002pályázatával kapcsolatos döntések.” Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. január 28., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) működésének bemutatása. Előadó: polgármester
 2. Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt pályázatról döntés. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. február 11., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszköz felhasználásáról Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról Előadó: jegyző
 4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről Előadó: bizottság elnöke
 5. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról Előadó: polgármester
 6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéredíjkülönbözet megfizetéséről Előadó: polgármester
 7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról Előadó: polgármester
 8. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodástnyújtó ellátásokról Előadó: polgármester
 9. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. február 11., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszköz felhasználásáról. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. Előadó: jegyző
 4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről. Előadó: Bizottság elnöke
 5. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról. Előadó: polgármester
 6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéredíjkülönbözet megfizetéséről. Előadó: polgármester
 7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról. Előadó: polgármester
 8. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodástnyújtó ellátásokról. Előadó: polgármester
 9. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. március 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról. Előadó: polgármester
 3. Beszámoló Balajt Község Önkormányzata „Gazdasági Program”-jának a végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 4. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: polgármester
 5. Hulladékgyűjtő edények megvételre történő felajánlásáról. Előadó: polgármester
 6. Vízfolyás kezeléssel összefüggő fenntartási feladatok végzéséről szóló„Együttműködési Megállapodás” jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 7. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatáskéréséről. Előadó: polgármester
 8. Falugondnoki szolgálat 2015. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 9. Falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzat jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 10. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 11. Falugondnoki szolgálat szervezeti és működési szabályzatának, pénzkezelési szabályzatának, valamint a gépjármű-üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 12. Tervezett községi (önkormányzati) rendezvényekről. Előadó: polgármester
 13. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. április 7., kedd-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató az óvodai beruházásról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. április 22., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 2. 2014. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló „Gazdasági Program”-jának elfogadásáról. Előadó: polgármester
 4. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 5. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Előadó: jegyző
 6. Könyvtár és Művelődési Ház nyitva tartása. Előadó: polgármester
 7. Balajt Község Közösségi Színterének Használati Szabályzatának elfogadásáról. Előadó: polgármester
 8. Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról,valamint a 2014. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló zárszámadása elfogadása. Előadó: polgármester
 9. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. április 29., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. Előadó: polgármester
 2. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. május 7., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. Előadó: polgármester
 2. 1/1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásárólszóló határozat visszavonásáról. Előadó: polgármester
 3. Közigazgatási per megszüntetéséről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. május 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról. Előadó: intézményvezető
 2. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: jegyző
 3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 4. Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról. Előadó: polgármester
 5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: jegyző
 6. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. június 10., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. június 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester
 2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról.Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója (képviselője) vagy polgármester4. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról. Előadó: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője (képviselője) vagy polgármester
 4. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzetttevékenységéről. Előadó: Egyesület elnöke vagy polgármester
 5. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről. Előadó: polgármester
 6. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról, tartós helyettesítéséről.
 7. Előadó: polgármester
 8. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. július 8., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítéséről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. július 29., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési eljárás összefoglalásáról. Előadó: polgármester
 2. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült környezeti értékelésről. Előadó: polgármester
 3. Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. Előadó: polgármester
 4. Új Esély Oktatási Központtal megállapodás jóváhagyásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. augusztus 10., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának jóváhagyásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. augusztus 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről. Előadó: háziorvos, védőnő
 2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester
 3. Tájékoztató a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének a településen végzetttevékenységéről. Előadó: Egyesület elnöke
 4. Balajt, Szabadság u. 32. szám alatti (261/9/A hrsz.) ingatlan elővásárlási jogról történőlemondásról. Előadó: polgármester
 5. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető IntézményfenntartóTársulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 6. Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településszerkezeti Terv elfogadásáról.Előadó: polgármester7. Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról. Előadó: polgármester
 7. Polgárőr Egyesület Balajt civil szervezet támogatási kérelméről. Előadó: polgármester
 8. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról. Előadó: polgármester
 9. Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. féléves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. szeptember 2., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. szeptember 9., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. éviköltségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének a módosításáról. Előadó: polgármester
 2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről. Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
 4. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról. Előadó: intézményvezető
 5. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről. Előadó: elnök
 6. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról. Előadó: jegyző
 7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Előadó: polgármester
 8. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshozkapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról. Előadó: polgármester
 9. Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallalmegkötött szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat működtetőFenntartók állami támogatására. Előadó: polgármester
 10. Javaslat a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárásiszabályokról szóló 8/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,új önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: polgármester
 11. Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 12. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. szeptember 16., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepcióelfogadásáról. Előadó: polgármester
 2. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának módosításáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. szeptember 24., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester

Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. Előadó: a Rendőrkapitányság vezetője

Tájékoztató a Balajti Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: a Polgárőrség elnöke

Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról. Előadó: a Bizottság elnöke

Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2015. szeptember 30., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ