Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2011. január 19., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között eltelt időben végzett munkáról.
 2. A 2011. évi ivóvíz- és csatornadíjról döntés.
 3. Az ÉHG. Zrt. hulladékszállítás díjáról döntés.
 4. Tájékoztatás a játszótér projekt állásáról.
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. február 23., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat a 2011. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására.
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között eltelt időben végzett munkáról.
 3. Indítványok, javaslatok.4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. március 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a Falugondnoki szolgálat 2010. évi munkájáról.
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 3. Javaslat Balajt község Önkormányzata 2010-2014 közötti ciklusának Gazdasági programjára.
 4. Javaslat Balajt község Önkormányzatának a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletére.
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. április 20., szerda-i együttes testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat a Körjegyzőség 2010. évi zárszámadására. Előadó: körjegyző
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. április 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatás és tisztítás 2010. évi tapasztalatairól.Előadó: üzemeltető képviselője
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 3. Javaslat az Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására.
 4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, illetve új szabályzat elfogadása.
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. május 12., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat megbeszélése.
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. május 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 2. Indítványok, javaslatok.
 3. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. június 8., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról, eseményekről.
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. június 27., hétfő-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 2. Vis maior pályázathoz beérkezett árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása.
 3. Ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződés felbontása a Borsod-Bau 2000. Kft.-gal, új szerződés kötése az ÉRV-kel.
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. július 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 2. Tájékoztató a víziközmű társulat által felvett hitel visszafizetésének a helyzetéről.
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. augusztus 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. szeptember 7., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. szeptember 14., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi I. félévének gazdálkodásáról.
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 3. Új Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása, elfogadása.
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. október 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a balajti Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Szabó László polgárőr
 2. Tájékoztató Balajt Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának tevékenységéről. Előadó: Szabó Oszkárné a CKÖ elnöke
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. november 30., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. november 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató Balajt Község Önkormányzatának 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 2. Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. december 14., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi munkatervére Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. december 29., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ