Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2012. január 11., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása. Előadó polgármester, körjegyző
 2. A volt iskola épületének eladásával és az új orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos megbeszélés.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. január 23., hétfő-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség megszüntető Okiratának módosítása, jóváhagyása. Előadó: polgármester, körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. január 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, és a Közfoglalkoztatási Program 2012. évi lehetőségeiről.
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. február 11., szombat-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnál foglalkoztatott balajti munkavállalók foglalkoztatásának támogatása. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. február 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 3. Javaslat a 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. március 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról.Előadó: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. április 18., szerda-i együttes testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadására. Előadó: Dr. Takács András körjegyző
 2. Körjegyzői pályázatok elbírálása. (zárt ülés) Előadó: Horváth Róbert polgármester
 3. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. április 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. május 2., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Település-felzárkóztatási támogatás.
 2. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj elfogadása.
 3. Szociális nyári gyermekétkeztetés.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. augusztus 10., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az elnyert önkormányzati felzárkóztatási támogatással kapcsolatos megbeszélés. Előadó: körjegyző
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. augusztus 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi I. félévének gazdálkodásáról Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. szeptember 12., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

A Borsodi Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás biztosítása. Előadó polgármester, körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. szeptember 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Megbeszélés Edelény Város Önkormányzat jegyzőjével és polgármesterévelközös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége tárgyában.
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. október 10., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Járási hivatalok kialakítása (megállapodás jóváhagyása). Előadó: polgármester, körjegyző
 2. Településrendezési terv felülvizsgálata. Előadó: polgármester, körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. október 31., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos javaslatok, vélemények kicserélése, a testületi tagok állásfoglalása a kérdésben. Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. november 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
 2. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntés. Előadó: polgármester
 3. Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás III. negyedévi végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 4. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára. Előadó: polgármester
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. december 12., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Katasztrófavédelmi tájékoztatás, figyelemfelhívás. Előadó: polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
 3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi munkatervére. Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. december 12., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. december 13., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Döntés az önkormányzat adósságrendezésének igénybevételéről. Előadó: polgármester, körjegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ