Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2007. január 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Magyar Állami Közútkezelő Kht. edelényi kirendeltségének tájékoztatója az utak állapotáról, karbantartásáról Előadó: Közútkezelő képviselője
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. február 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása,rendeletének megalkotása Előterjesztő: polgármester
 2. Szociális segély kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. március 21., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A helyi Általános Iskola körzetének kialakítása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. március 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Pályázatok benyújtása Előterjesztő: polgármester
 2. A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) megtárgyalása, rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: polgármester
 3. Önkormányzati gazdasági program Előterjesztő: polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 5. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. április 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megvitatása Előterjesztő: körjegyző
 2. Szennyvízhálózat üzemeltetésére koncessziós eljárás keretében pályázati kiírás Előterjesztő: körjegyző
 3. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 4. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. május 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Koncessziós pályázati kiírás Előterjesztő: polgármester
 2. Közüzemi vízszolgáltatásról tájékoztatóElőadó: üzemeltető képviselője
 3. Beruházások kivitelezőinek tájékoztatója Előadó: kivitelező vállalkozó, ill. vállalkozók
 4. Az edelényi Rendőrkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzett tevé-kenységéről Előadó: a Rendőrkapitányság képviselője
 5. Indítványok, javaslatok
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. június 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási zRrt. tájékoztatója a községi szemét-szállítással kapcsolatosan Előadó: ÉHG képviselője
 2. Az Általános Iskola vezetőjének a 2006/2007. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója Előterjesztő: intézményvezető
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. július 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Védőnő tájékoztatója Előadó: védőnő
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. augusztus 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2007. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. szeptember 19., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A falugondnok beszámolója Előterjesztő: falugondnok
 2. Hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról beszámoló Előterjesztő: körjegyző
 3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előterjesztő: körjegyző
 4. Körjegyzőségi Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: körjegyző
 5. Indítványok, javaslatok
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. október 8., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. október 10., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Borsod-Torna-Gömör LEADER akciócsoporthoz csatlakozás Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. október 31., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Háziorvos tájékoztatója Előadó: háziorvos
 2. A „BALAJT” Sportegyesület elnökének tájékoztatója Előadó: elnök
 3. A 2008. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. november 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A szennyvíz-tisztítómű üzemeltetésével, a Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft. ilyen irányú szolgáltatási tevékenységével összefüggésben tájékoztatás Előadó: Borsod-Bau 2000. Kft. megbízottja
 2. A 2007. évi III.negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 3. A 2008. évi költségvetési tervezet (koncepció) megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2007. december 19., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1.  A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója Előadó: elnök
 2. A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója Előadó: elnök, vagy megbízottja
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ