Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2017. január 4., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Orvosi Ügyelet jövőbeni működtetéséről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. január 25., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslata Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására. Előadó: polgármester
 2. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
 3. Csathó László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról. Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 4. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való hozzájárulásról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. február 15., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról. Előadó: jegyző
 4. Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. Előadó: polgármester
 5. Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervének ismertetéséről. Előadó: bizottság elnöke 
 6. Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 7. KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 8. Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. március 8., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről önkormányzati rendelet alkotásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. március 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. évi munkájáról. Előadó: polgármester
 3. Tervezett községi (önkormányzati) rendezvényekről. Előadó: polgármester 
 4. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről. Előadó: polgármester
 5. Óvodai feladatot ellátó telephelyre vonatkozó fenntartóváltás kezdeményezéséről. Előadó: polgármester 
 6. Köznevelési megállapodás, valamint adásvételi szerződés jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 7. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 8. Balajt, Szabadság út 24. szám alatti (261/5 hrsz.) ingatlan elővásárlási jogról történő lemondásáról. Előadó: polgármester 
 9. Tájékoztatás az önkormányzatok 2015. éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség megállapításáról. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. április 5., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. Előadó: polgármester

Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.

    Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. április 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról, valamint a 2016.  évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása. Előadó: polgármester 
 2. Beszámoló Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előadó: polgármester 
 3. 2016 évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról. Előadó: polgármester 
 4. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása. Előadó: polgármester 
 5. A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásáról. Előadó: polgármester
 6. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. május 10., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló  2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. május 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016. évi munkájáról. Előadó: polgármester
 2. Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásról. Előadó: polgármester
 3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. június 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról. Előadó: polgármester 
 2. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester
 3. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 4. Beszámoló a településen végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról. Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója
 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. Előadó: polgármester
 6. Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírás módosításáról. Előadó: polgármester
 7. Projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére szerződés jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 8. „Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat projekt előkészítésével, Megalapozó Dokumentum készítésével kapcsolatos megbízási szerződés jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 9. Árajánlat Balajt Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00107 azonosító számú „Balajt Község Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretein belül közbeszerzés lefolytatásához műszaki tervek elkészítésére vonatkozóan. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. július 24., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Döntés óvodavezetői kinevezésről. Előadó: polgármester
 2. Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. augusztus 16., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről. Előadó: polgármester
 2. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. augusztus 21., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről Előadó: polgármester
 2. Balajti Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. augusztus 23., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Árajánlat Balajt Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00107 azonosító számú „Balajt Község Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretein belül közbeszerzés teljes körű lebonyolításáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. augusztus 25., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú módosításáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2017. szeptember 4., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásához kapcsolódó pályázati kiírásról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések


KÖZADATKERESŐ