Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2016. január 19., kedd-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzés eredmény hirdetése. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2016. február 10., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2016. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról. Előadó: jegyző
 4. Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. Előadó: polgármester
 5. Ügyrendi Bizottság 2016. évi munkatervének ismertetéséről. Előadó: bizottság elnöke
 6. Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. Előadó: polgármester 
 7. Tájékoztató a 60 literes edényzetek igénybevételének szabályairól. Előadó: polgármester 
 8. Felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról. Előadó: polgármester 
 9. Falugondnoki szolgálat 2016. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 10. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról. Előadó: polgármester 
 11. A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásról. Előadó: polgármester 
 12. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: polgármester 
 13. Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) szakmai programjának és mellékleteinek jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 14. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. március 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról. Előadó: polgármester
 3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester
 4. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester
 5. Helyi népszavazásról. Előadó: polgármester
 6. Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat módosításáról. Előadó: polgármester
 7. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról. Előadó: polgármester
 8. Tervezett községi (önkormányzati) rendezvényekről. Előadó: polgármester 
 9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. április 20., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati konstrukcióra. Előadó: polgármester 
 2. Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány készítésére a VP-6-7.41.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázathoz Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. április 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosításáról, valamint a 2015. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló Balajt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 3. 2015. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. Előadó: polgármester 
 4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással szemben 2015. II. félévi díjkülönbözet jogcímén fennálló tartozásáról. Előadó: polgármester
 5. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. május 18., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt  Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: polgármester 
 2. Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés” jóváhagyásáról Előadó: polgármester
 3. Hulladékgyűjtő edények lakosság részére használati, egyben tulajdonjog átruházási díj megfizetésének mellőzésével történő biztosításáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. május 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi munkájáról. Előadó: intézményvezető 
 2. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: jegyző
 3. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. június 6., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. június 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester 
 3. Beszámoló a településen végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásáról. Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója 
 4. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról. Előadó: közszolgáltató ügyvezetője 
 5. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 6. Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Előadó: polgármester 
 7. Szakmai segítségnyújtás és javaslattétel az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában. Előadó: polgármester 
 8. Közterületen található közkifolyók szűkítésére vonatkozó árajánlatról. Előadó: polgármester 
 9. Javaslat a köztisztaságról szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester 
 10. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet alkotásáról. Előadó: polgármester
 11. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Előterjesztések

A 2016. július 20., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Települési Szennyvízkezelési Program elfogadásáról. Előadó: polgármester 
 2. VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása. Előadó: polgármester
 3. Egyedi szennyvízkezelés című pályázati felhívásra benyújtandó projektjavaslat előkészítési feladatainak koordinálásáról, a szakértői feladatok ellátásáról. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. augusztus 24., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Előterjesztések

A 2016. augusztus 31., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről. Előadó: háziorvos, védőnő 
 2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester 
 3. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. Előadó: polgármester 
 4. A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 9/1995. (VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról. Előadó: polgármester 
 5. Javaslat az egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Előadó: polgármester 
 6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 7. „Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati kiírás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról. Előadó: polgármester 
 8. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 9. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. szeptember 8., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Képviselő-testületPályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati konstrukcióra” tárgyú határozatának módosításáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. szeptember 14., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről Előadó: Rendőrkapitányság vezetője. 
 2. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról. Előadó: intézményvezető 
 3. Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 4. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester 
 5. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről. Előadó: elnök 
 6. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. Előadó: polgármester
 7.  Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról. Előadó: polgármester 
 8. Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével. Előadó: polgármester
 9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Előadó: polgármester 
 10. Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez. Előadó: polgármester
 11. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. szeptember 28., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szándéknyilatkozat önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. október 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 2. Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves  gazdálkodásáról. Előadó: polgármester
 3. Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. Előadó: polgármester
 4. Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 5. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: polgármester 
 6. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: polgármester 
 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatának jóváhagyásáról Előadó: polgármester 
 8. Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról. Előadó: polgármester 
 9. Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott „Megbízási Szerződés” módosításáról. Előadó: polgármester 
 10. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások   körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról. Előadó: polgármester
 11. Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez. Előadó: polgármester
 12. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Előterjesztések

A 2016. november 14., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: polgármester
 2. Balajton működő óvoda támogatási szerződésének és tulajdonjogának rendezéséről szóló tájékoztatás. Előadó: polgármester, intézményfenntartó képviselője

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. november 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének és Stratégiai ellenőrzési tervének (2017-2020. évekre) jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 2. Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról. Előadó: polgármester 
 3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról. Előadó: polgármester 
 4. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: polgármester 
 5. Mikulás napi rendezvényről. Előadó: polgármester 
 6. ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel „Együttműködési Megállapodás” megkötéséről. Előadó: polgármester
 7. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. december 8., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 2. Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. december 14., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról. Előadó: polgármester
 2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2016. évi munkájáról. Előadó: jegyző
 4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: polgármester 
 5. A köztisztviselők 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról. Előadó: jegyző
 6.  Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó
Előterjesztések

A 2016. december 14., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Meghívó


KÖZADATKERESŐ