Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2014. január 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Helyi rendeletek felülvizsgálata. Előadó: jegyző
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. február 5., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása. Előadó: polgármester
 2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. február 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására. Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról. Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
 4. 2014. évi Közbeszerzési terv. Előadó: jegyző
 5. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: polgármester
 6. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: polgármester
 7. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 8. Indítványok, javaslatok.
 9. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. március 12., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése. Előadó: polgármester
 2. BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi felhívásáról szóló levéllel kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal. Előadó: polgármester
 3. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása. Előadó: jegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. március 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról. Előadó: falugondnok
 3. Indítványok, javaslatok.4) Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. április 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására. Előadó: polgármester
 3. 2013. évi elfogadott belső ellenőrzési jelentés. Előadó: jegyző
 4. Helyi rendeltek felülvizsgálata. Előadó: jegyző
 5. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése. Előadó: polgármester
 6. Indítványok, javaslatok.
 7. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. május 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról. Előadó: intézményvezető
 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 3. Helyi rendeletek felülvizsgálata. Előadó: jegyző
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. június 11., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: polgármester
 2. Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. június 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz). Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
 2. Tájékoztató a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett tevékenységéről. Előadó: elnök
 4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 5. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 7. Óvodás korú gyermekek óvodába történő szállításáról hozott 86/2013.(VIII.28.) határozat visszavonása. Előadó: polgármester
 8. Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. Előadó: polgármester
 9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. augusztus 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről Előadó: háziorvos, védőnő
 3. Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.)önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: jegyző
 4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Előadó: jegyző
 5. A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: jegyző
 6. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: jegyző
 7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról Előadó: jegyző
 8. A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról Előadó: jegyző
 9. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről Előadó: jegyző
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. szeptember 15., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. szeptember 24., szerda-i együttes testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. év I. félévi gazdálkodásáról és működéséről szóló tájékoztató elfogadása Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. október 1., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. november 4., kedd-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. évi önkormányzatiképviselők és polgármester választás tapasztalatairól Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
 2. Képviselők eskütétele Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
 3. Polgármester eskütétele Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
 4. Polgármesteri program ismertetése Előadó: polgármester
 5. Alpolgármester választása, eskütétele Előadó: polgármester
 6. Bizottság tagjainak megválasztása Előadó: polgármester
 7. Javaslat Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: jegyző
 8. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
 9. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
 10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségről Előadó: jegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. november 5., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról Előadó: polgármester
 2. Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról Előadó: polgármester
 3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának megvitatása Előadó: polgármester
 4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részérepénzügyi hozzájárulás megfizetéséről Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. november 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 • 1. Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzet munkáról. Előadó: polgármester
 • 2. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi munkatervére. Előadó: polgármester
 • 3. Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról. Előadó: jegyző
 • 3/1. A temetők használatának rendjéről. Előadó: jegyző
 • 3/2. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. Előadó: jegyző
 • 3/3. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 • 4. Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása. Előadó: polgármester
 • 4/1. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 • 4/2. Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről. Előadó: polgármester
 • 4/3. Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről. Előadó: polgármester
 • 5. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. december 10., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 • 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 • 2.Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: jegyző
 • 2/1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: polgármester
 • 3. A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. Előadó: polgármester
 • 4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Előadó: polgármester
 • 5. A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásról. Előadó: polgármester
 • 5/1. Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról. Előadó: polgármester
 • 6. Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való együttműködésimegállapodásról.Előadó: polgármester7. 7. Dohánytermékek kiskereskedelmére kijelölt személyre vonatkozó javaslatról. Előadó: polgármester
 • 8. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. december 10., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. december 17., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.)önkormányzati rendelet módosítása Előadó: polgármester
 2. Balajt Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzatirendelet módosításáról Előadó: polgármester
 3. „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” vagyonának az elfogadásáról Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ