Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2008. január 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Magyar Állami KözútkezelőKht. edelényi kirendeltségének tájékoztatója azutak állapotáról, karbantartásáról Előadó: képviselője
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. február 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2008. évi költségvetés megtárgyalása, a rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. március 19., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. április 10., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. április 24., csütörtök-i együttes testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Körjegyzőség 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló Előterjesztő: Horváth Róbert Ládbesenyőközség polgármestere
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. április 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, rendelettervezetelfogadása (zárszámadás) Előterjesztő: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. május 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az edelényi Rendőrkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzetttevékenységéről Előadó: a Rendőrkapitányság képviselője
 2. Közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatásról tájékoztató Előadó: üzemeltetőképviselője
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. június 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Indítványok, javaslatok
 2. Az Általános Iskola vezetőjének a 2007/2008. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója Előterjesztő: intézményvezető
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. augusztus 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Védőnőírásbeli beszámolójának ismertetése Előterjesztő: polgármester
 2. Az Önkormányzat 2008. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Előterjesztő: polgármester
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. szeptember 17., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Ady E. utca aszfaltozásával kapcsolatos kivitelezési munkálatokra tett ajánlatok elbírálásaElőterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. szeptember 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Falugondnoki szolgáltatói tevékenységről beszámoló Előterjesztő: falugondnok
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. november 19., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról beszámoló Előterjesztő: polgármester
 2. A képviselőtestület 2009. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. december 17., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója Előadó: elnök
 2. A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója Előadó: elnök
 3. Indítványok, javaslatok
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2008. december 29., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A 2009. évi víz- és szennyvíz közszolgáltatási díj módosítására vonatkozó előterjesztésmegvitatása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ