Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2013. január 30., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző
 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére Előadó: polgármester
 3. Az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számúönkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. február 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat a 2013. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására. Előadó: polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. március 13., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. március 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról. Előadó: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. április 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélés Előadó: polgármester, RÉGIÓ Kft. képviselője
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 3. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására, elfogadására. Előadó: polgármester
 4. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester
 5. 2012. évre vonatkozó éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása.Előadó: polgármester6) Az Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai tervének elfogadása, illetve a 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének hatályon kívül helyezése. Előadó: polgármester
 6. A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó: jegyző
 7. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tevének elfogadása. Előadó: jegyző
 8. Balajt, Ady E. utca 7. sz. alatti ingatlan leágazó gázvezeték tervezése. Előadó: polgármester
 9. Balajt, Ady E. utca 7. sz. alatti ingatlan leágazó gázvezeték lakossági bekötési díjának megállapítása. Előadó: polgármester
 10. Indítványok, javaslatok.
 11. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. május 13., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés. Előadó: polgármester
 2. Pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 17., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 19., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási szerződés megkötéséről döntés. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 2. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” jóváhagyása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Bódva-völgyi Közélet Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett tevékenységéről. Előterjesztő: Dánielné Tóth Beáta elnök
 3. Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 28., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. augusztus 7., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. augusztus 14., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. „Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása és döntés. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. augusztus 28., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos rendelet megtárgyalása, elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. szeptember 6., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. szeptember 11., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szabó László helyi önkormányzati képviselő eskütétele. Előterjesztő: Drótos István Helyi Választási Bizottság elnöke
 2. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 4. Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 5. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 6. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4. függelékének módosítása. Előadó: Szabó Zoltán polgármester
 7. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. szeptember 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. A Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 4. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segély kérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. október 9., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. október 14., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtása. Előadó: polgármester
 2. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. október 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes
 2. Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal. Előadó: polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 4. Megállapodás falugondnok helyettesítéséről. Előadó: polgármester
 5. Indítványok, javaslatok.
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. november 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. Előadó: polgármester
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása. Előadó: polgármester
 4. A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól döntés. Előadó: polgármester
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló rendelet elfogadása. Előadó: polgármester
 6. Indítványok, javaslatok.
 7. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. december 11., szerda-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. december 18., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal. Előadó: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ