Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2006. október 11., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
 2. A polgármesteri program ismertetése
 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
 4. Bizottság(ok) megválasztása
 5. A polgármester illetményének megállapítása
 6. Alpolgármester(ek) választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), az alpolgármester(ek) eskütétele
 7. Az alpolgármester(ek) illetményének megállapítása
 8. Egyebek (pl.: gazdasági program elfogadásával, ill. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok meghatározása)

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2006. október 25., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Alpolgármester tiszteletdíjazásának megtárgyalása Előterjesztő: polgármester
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2006. november 29., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Háziorvos tájékoztatója Előadó: háziorvos
 2. Az önkormányzat 2006. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 3. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének (koncepciójának) megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 5. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2006. december 20., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója Előadó: Kiss Ferenc elnök
 2. A 2007. évi víz- és csatornadíj megállapítása Előterjesztő: polgármester
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző
 4. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ