Balajt község - honlapja
Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2010. február 10., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás Előadó: polgármester
 2. Magyar Közút Kht. Edelényi kirendeltségének tevékenységéről tájékoztató Előadó: Kht. Képviselője
 3. Református és katolikus lelkészi szolgálatról beszélgetés
 4. 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása
 5. Indítványok, javaslatok
 6. Átmeneti szociális segély iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: ügyintéző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. február 19., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. február 26., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Balajt község Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezeténekmegtárgyalása, költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő: polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. március 4., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előadó: előterjesztő
 2. Tiszteletdíj mérséklésére vonatkozó képviselői előterjesztés megtárgyalása Előadó: előterjesztő
 3. Köztisztviselők jutalmazására tett jegyzői előterjesztés megtárgyalása Előadó: előterjesztő

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. április 22., csütörtök-i együttes testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. 2009. évi körjegyzőségi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. május 5., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. 2009. évi beszámoló megtárgyalása, elfogadása (2009. évi költségvetés végrehajtása)
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. május 26., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató az Edelényi Rendőrkapitányság munkájáról Előadó: Dr. Antal István rendőrkapitány
 2. Előterjesztés a Balajti Viziközmű Társulat által felvett hitel körülményeiről Előadó Dr. Takács András
 3. Előterjesztés az Államigazgatási Hivatal által tett észrevételekről Előadó: Dr. Takács András
 4. Döntés szociális segélykérelmekről Előadó: Cserged Marianna

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. október 13., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Választási eredmények ismertetése.Előadó: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
 2. Képviselők eskütétele. Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
 3. Polgármester eskütétele.Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
 4. Polgármester tiszteletdíjának és költség átalányának a megállapítása.
 5. Alpolgármester megválasztása. Előadó: Szabó Zoltán polgármester Alpolgármester eskütétele.
 6. Alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása.
 7. Ügyrendi Bizottság megválasztása.
 8. Képviselők tiszteletdíjának a megállapítása.
 9. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.
 10. Indítványok, javaslatok.
 11. Szociális segélyek elbírálása. (Zárt ülés)

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. október 27., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Alpolgármester megválasztása.
 2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
 3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. november 19., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása.
 2. Tájékoztatás, indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. november 24., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között eltelt időben végzett munkáról.
 2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
 3. 2010. évi I. – III. negyedévi pénzügyi beszámoló.
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. december 14., kedd-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak munkáiról.
 2. 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása.
 3. Indítványok, javaslatok.
 4. Döntés szociális segély kérelmekről.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2010. december 14., kedd-i közmeghallgatás jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ