Balajt község - honlapja
Település Fekvése

Balajt község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Edelény szomszédságában, a Bódva közelében fekszik. A folyóba torkolló Balajt-patak szeli át. Jórészt elszigetelt település lévén, csak alsóbbrendű közútról közelíthető meg. Balajt a Nyugati-Cserehát területén található. A kistáj északról dél felé lejtő, önálló dombság. Sajátos jellegét pleisztocén kori kiemelkedéssel és horizontális felszabdaltságával nyerte el.

Felszínét pannóniai homok, márga, kavics és (közel fele részben) pleisztocén kori lejtőagyag borítja. A kistáj erdősültsége magas, Balajt maga is dombos, erdős terepen létesült. A leírtakból következik, hogy a vidék jellegzetes talaja az agyagbemosódásos barna erdőtalaj. A kedvező térszíni elhelyezkedésű területek alkalmasak a mezőgazdálkodásra, mindamellett a Nyugati-Cserehát adottságai nem kedveznek az intenzív mezőgazdasági termelésnek. Az éghajlat itt szubkontinentális, mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz.

A megművelhető területeken ez a körülmény előnyös a kevésbé fagyérzékeny szántóföldi és kertészeti növényeknek, a későn virágzó gyümölcsféléknek.KÖZADATKERESŐ